Kliring i Life Coaching

Osnovne temelje kliringa postavio je Charles Berner ( 1929-2007) u svojoj knjizi "Majstorstvo komuniciranja - Priručnik za savremenu psihoterapiju" da bi tokom godina uz svoje saradnike razvio jasan i delotvoran sistem za poboljšanje životnih prilika i porasta svesnosti u svakodnevnom životu.

Kliring je uklanjanje i čišćenje precizno lociranih područja emocionalnih naboja i mentalnih barijera sa svrhom da ih se rastereti i oslobodi usled porasta svesnosti.

Način na koji se radi kliring je procesovanje sa fizičko-emotivno-mentalnim tehnikama i dijalogom, bez interpretacije i savetovanja.Osim prepoznavanja i otkrivanja uzroka problema kojih imamo, suočavamo se sa stidom i grižom savesti, sa strahovima, sa fiksiranim stavovima i destruktivnim podsvesnim scenarijem, sa emocionalnim traumama, sa okrivljavanjem okoline za svoje neuspehe, sa svesnim i podsvesnim štetnim navikama...

Standardni dobici ovakve vrste rada na sebi su mnogobrojni:

· razvijanje komunikativnih sposobnosti,
· razvijanje istrajnosti i samodiscipline,
· uvidi, porast razumevanja,
· bolje predstavljanje sebe, bolje sagledavanje sebe,
· rasterećenje emotivnih blokada (čak i određenih fizičkih blokada),
· realizacija ličnih projekata,
· veći nivo odgovornosti za svoje postupke,
· rehabilitacija sposobnosti da se oseća i iskazuju emocije


Ako ste zaista odlučili da menjate sebe i sadašnje prilike, pred vama je jasan i provereno uspešan metod koji će vam pomoći da ostvarite sebe i zadovoljavajuće međuljudske odnose, naročito sa bliskim i dragim osobama.