Porodične konstelacijePorodične Konstelacije po Bertu Helingeru (Poredak ljubavi, Redovi ljubavi ili Porodični raspored), su na našim prostorima prisutne već dve decenije.

One su jedinstveni pristup iscjeljivanja, fenomenološki usmeren na svedocenje ‘onoga što jeste’, i sistemski pristup fokusiran na rešenja za dobrobit svih.

Ovo je specifičan rad na sopstvenim temama i problemima u okviru porodičnog sistema kome pre svega pripadamo; a moguće je raditi i na širim 
sistemima čiji smo mi  prirodni pripadnici 
(narod, država, nacionalnost, Kosmos...).Radeći svoje lične radove i učestvovanjem u radovima drugih učesnika mi „ uredjujemo“ svoj unutrašnji sistem, koji ima svoju skrivenu dinamiku i zakonitosti po kojima funkcioniše sa okolinom.

Postoje tri principa koji su odgovorni za preživljavanje, snagu i razvoj pojedinca i porodice, kao i odnosa izmedju njenih članova. 

To su:
1. pozicija (uvazavanje svog licnog i pravog mesta u porodici)
2. celovitost (poravnanje = uzimanje i davanje, dobitak i gubitak)
3. ravnoteza (jednaka prava svih clanova porodice)

„Dinamika koja nas povezuje sa tananim nitima lojalnosti s vlastitom porodicom i pokolenjima predaka cesto neprimetno upravlja nasim zivotima i sudbinama, srecom i nesrecom, zdravljem i bolescu. 

Porodicne konstelacije nam otkrivaju ove skrivene dinamike nudeci nam mogucnost da istinski sagledamo svoju situaciju, kao i ostalih clanova porodice, i tako se na primereniji nacin prema njoj odnosimo.“


Gabrijela ten Hevel


Porodicni raspored vodi sertifikovani alternativni terapeut Ljubinka Buba Milanovic.