PreporađanjeEMOCIONALNO PREPORAĐANJE (REBIRTHING) je terapetski metod, koji za osnovu ima tehniku svesnog disanja.

Cilj ove metode je direktno suočavanje sa dubokim traumama, davnim događanjima gde smo doneli neku odluku ili stav koji nam je odredio odnos prema životu prema nama samima i okolini. 

Ovo je jednostavna i bezbedna tehnika koja čisti telesni, emotivni, mentalni i duhovni nivo.

Telesni nivo:
Naše telo postaje višestruko zdravo,čilo, vraća nam se i obnavlja bio energija, volja i radost života. Kroz rebirting disanje odnos ugljen monoxida i kolicine kiseonika u krvi se menja i to utice na ravnotezu drugih hemijskih elemenata u telu i organizam pocinje da se cisti.
Neki ovaj metod koriste da bi postali besmrtni.

Nivo uma:
Rebirting dodiruje najdublje novoe svesnog i podsvesnog uma.
Kada disemo duboko i pravilno,kao u preporadjanju, sav dugogodisnji nagomilan stres pocinje da se oslobadja a telo pocinje da se regenerise.

Duhovni nivo:
Rebirting leci dusu zato sto menja stavove prema zivotu,mislima,ciljevima.Povecava se radost u zivotu i mentalna aktivnost koja daje energiju i snagu.I kao najvaznije- daje zivotnu energiju zato sto harmonizuje sve energetske tokove.

Radi se grupno ili indvidualno.